Skriv ut

EU-valet: Bredare överenskommelser utmanar både Europaparlamentet och IKEM

De preliminära resultaten från EU-valet visar ett mer splittrat Europaparlament än tidigare. Vi går från en situation där två partigrupper, S&D och EPP, tillsammans hade majoritet och därmed kunde göra upp om de frågor som hamnade på Europaparlamentets bord. Under den kommande mandatperioden kommer bredare överenskommelser vara nödvändiga för att få majoritet i det nya Europaparlamentet.

- I de flesta lagstiftningsprocesser ska Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar komma överens och vi har en viktig uppgift att berätta om hur våra medlemmar påverkas av de förslag som läggs. Vi ser att fler partigrupper kommer att behöva komma överens i Europaparlamentet vilket är en utmaning både för Europaparlamentet självt och för oss säger Mikael Möller, Chef Näringspolitiska EU frågor på IKEM.

En särskilt viktig grupp för IKEM är de svenska europaparlamentarikerna. När den slutliga laguppställningen blir klar kommer vi att se parlamentariker som varit med ett tag men också nya EU parlamentariker som har mycket att sätta sig in i. För IKEM innebär det en möjlighet att skapa en bra och löpande dialog om frågor som är viktiga för våra medlemmar. Klimat och frihandel är exempel på två stora frågor som kommer att ligga högt på agendan framöver.

- Våra medlemmar är viktiga för Sverige, Europa och för en hållbar omställning. Detta kommer vi att berätta om i Europaparlamentet under Chemical Week den 15-17 oktober tillsammans med våra europeiska kollegor. Vi kommer då också att särskilt vända oss till våra svenska europaparlamentariker för att höra vad som ligger dem varmt om hjärtat och hur de ser på våra medlemmars utmaningar och möjligheter, avslutar Mikael.

  • Chemical Week arrangeras av de nationella branschorganisationerna och CEFIC (den europeiska kemiindustrins branschorganisation) och handlar om att sprida kunskap om kemiindustrin och skapa samverkan med viktiga aktörer i Bryssel
  • S&D (Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater) I gruppen ingår idag Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ
  • EPP (Europeiska folkpartiets grupp, Kristdemokrater) I gruppen ingår idag Moderaterna och Kristdemokraterna

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in