Skriv ut

Fakta om hamnkonflikten

Vad ligger egentligen bakom den långa konflikt som nyligen fick sin lösning i och med att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet tecknade kollektivavtal? Vi beskriver kortfattat förutsättningarna för den numera avblåsta hamnkonflikten.

Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet har sedan lång tid haft ett kollektivavtal som reglerar alla villkor, inklusive löner och arbetstider, för samtliga anställda i hamnarna. Avtalet har alltså tillämpats även på Hamnarbetarförbundets medlemmar.

Transportarbetarförbundet är det största fackförbundet i hamnarna och organiserar alltså huvuddelen av de hamnanställda. Hamnarbetarförbundet, som bröt sig ur Transportarbetarförbundet i början av 70-talet, konkurrerar med Transportarbetarförbundet om medlemmarna, och har i varierande grad lyckats knyta till sig medlemmar vid de olika hamnarna. Vid vissa hamnar har Hamnarbetarförbundet haft  noll procent av de hamnanställda, för att i andra – till exempel Göteborgs hamn – organisera majoriteten.

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har aldrig haft kollektivavtal med varandra. Vid ett flertal olika tillfällen har Hamnarbetarförbundet erbjudits att teckna kollektivavtal, men har fram tills nu alltid tackat nej.

Den enda form av kollektivavtal som varit möjligt att teckna mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet är ett andrahandsavtal. Skälet till detta är att Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet redan tecknat ett kollektivavtal som gäller för hamnarbete. I och med detta kan inte Hamnarbetarförbundet, enligt svensk kollektiv arbetsrätt, ges möjligheter att åstadkomma andra villkor för sina medlemmar än de villkor som gäller för alla andra anställda i hamnen.

Efter medling accepterade Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet den 5 mars medlarnas förslag till överenskommelse. Överenskommelsen innebär att parterna träffar ett kollektivavtal som är likalydande och vid var tid har samma löptid som det avtal som gäller mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet. Svenska Hamnarbetarförbundet får därmed samma rättigheter och skyldigheter som följer av lag för part som är bunden av kollektivavtal, däribland fredsplikt under gällande avtal. Överenskommelsen förtydligar också att parterna är medvetna om den tvingande principen om så kallat första- respektive andrahandsavtal och att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet är det förstahandsavtal som gäller inom tillämpningsområdet. Det medför att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet är andrahandsavtalet inom samma tillämpningsområde.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in