Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Förebygg sexuella trakasserier

Prevent har utvecklat ett webbverktyg för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Verktyget vänder sig till chefer och skyddsombud och är gratis att ladda ner från prevent.se.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på jobbet. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att motverka kränkande särbehandling och en del av kraven på åtgärder mot diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Prevent har tagit fram en checklista och en enkät för dig som chef och skyddsombud. Checklistan hjälper er att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och kan användas för att göra en bedömning av om verksamheten har processer, dokumentation och kunskap för att förebygga och motverka sexuella trakasserier. Med enkäten undersöker ni de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att diskutera igenom och tillsammans arbeta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Verktyget ger en bra grund för arbetet med att minska risken för sexuella trakasserier.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt Prevent gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in