Skriv ut
Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM. Foto: Bengt Säll

Förkorta och förenkla tillståndsprocessen!

Att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken är i dagsläget en tidskrävande och oförutsebar process vilket bland annat hämmar investeringar och omställning till mer klimateffektiva processer. Som ett led i vårt arbete har vi skickat ut frågor till alla vd på våra medlemsföretag.

IKEM arbetar för att skapa moderna och effektiva tillståndsprocesser som upplevs som mer förutsebara och rättssäkra. 

Om du är medlem och är rätt person att besvara vår enkät om tillståndsprocessen får du gärna göra det via länken i denna artikel. 

- Vi tror att inkomna svar kommer att vara till stor hjälp i vårt fortsatta påverkansarbete. Vår förhoppning är att vi ska få en bättre bild av hur tillståndsprocessen påverkar våra medlemsföretag.

Enkäten skickas ut från Enalyzer.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in