Skriv ut
Oförändrad tillväxt underkvartal tre – men stor spridning mellan kemiindustrins branscher

Fortsatt avmattning inom kemiindustrin – ökad brottslighet oroar företagen

Varje kvartal ställer IKEM frågor till medlemmarna, resultaten sammanställs till ett Konjunkturbrev. Nu publicerar vi konjunkturbrevet för kvartal 3. Det visar att tillväxten i kemiindustrin har upphört, men det är stor skillnad mellan delbranscherna. Den här gången ställde vi även frågor om den ökade brottsligheten. Sex av tio företag menar att den påverkat Sverigebilden negativt.

Kemiindustrin – petroleum-, kemi-, läkemedel samt plast- och gummiindustrin – visar under kvartal tre upp oförändrade exportvolymer. Även på den betydligt mindre hemmarknaden var försäljningsvolymerna oförändrade under kvartalet.

― Bakom den neutrala utvecklingen döljer sig dock tydliga skillnader mellan de olika delbranscherna. Kemi, gummi och plast påverkas betydligt mer av den internationella avmattningen än läkemedel, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

I synnerhet kemi och gummi/plast som har ett mycket nära förhållande omvärldskonjunkturen har utvecklats svagare än läkemedel. En orsak är att den tyska ekonomin blir allt svagare.

― För den exportorienterade svenska industrin går det inte att bortse från de negativa impulser som sprids från den allt svagare tyska ekonomin. För svensk export av kemikalier, plast och gummi ser tillväxtförutsättningarna därför inte särskilt ljusa ut det närmaste året, säger Carl Eckerdal.

Antalet anställda ökade något inom läkemedelsindustrin – men kan vara ”synvilla”

Om det går relativt trögt för kemi, gummi/plast och raffinaderi, så gäller det inte för läkemedelsbranschen. Läkemedelsexporten till Tyskland expanderat tydligt, med 50 procent bara under juli-augusti. Kina har på kort tid seglat upp som den enskilt viktigaste exportmottagaren och under januari till augusti ökade exporten dit med hela 38 procent. Även till USA, Belgien och Storbritannien ökade läkemedelsexporten, som under årets första åtta månader ökade i värde med 33 procent.

Skillnaden mellan delbranscherna visar sig också i att det bara är den läkemedelsorienterade sektorn som nettoanställer, medan antal anställda i övriga delbranschers utvecklats svagt eller till och med negativt.

― Det är dock inte säkert att de nya anställningarna i läkemedelsindustrin verkligen är helt nya arbetstillfällen. Det kan vara en ”synvilla”, såsom rapporterats i media har enskilda läkemedelsbolag valt att erbjuda inhyrda konsulter att gå över i fast anställning. Det kan vara en delförklaring till att antalet anställda i branschen ökat, säger Carl Eckerdal.

Ökade brottsligheten oroar företagen

Sverige skakas av allt mer hänsynslösa bombdåd och skjutningar. Tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen har IKEM därför även undersökt hur medlemsföretagen ser på den ökade brottsligheten. Livsmedelsföretagens och IKEM:s medlemmar utgör tillsammans cirka 25 procent av svensk industri och omsätter cirka 515 miljarder kr/år. Carl Eckerdal är chefekonom för båda organisationerna.

27 procent av IKEM:s och Livsmedelsföretagens medlemmar säger att den grova brottsligheten är mycket negativ för det lokala näringslivet. 62 procent upplever att våldet har skadat Sveriges varumärke utomlands, och 32 procent har förändrat sina säkerhetsåtgärder eller tror att det kan bli aktuellt inom kort.

− Att döma av företagens svar går det att slå fast att den grova brottsligheten inte längre verkar i ett vakuum skiljt från resten av samhället. Budskapet från företagen är tydligt: statsmakten måste vidta kraftfulla insatser för att få bukt med den allt grövre brottsligheten och göra tillvaron trygg och säker för alla laglydiga medborgare. I annat fall riskerar man att urholka de mest grundläggande förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet. Det här är något som staten inte får eller har råd att misslyckas med, säger Carl Eckerdal.

Under Vår industri på webben finns senaste Konjunkturbrevet 

Här kan du höra Carl Eckerdal uttala sig Ekot om hur den ökade brottsligheten påverkar företagen 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in