Skriv ut

Gilla Jobbet – nu är en extraföreställning inlagd

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på att öka kunskaper och engagemang inom arbetsmiljöområdet. Det är en mötesplats med seminarier och föreläsningar där forskare och praktiker inspirerar till arbetet med att skapa ett gott arbetsliv. Eventet och årets upplaga, torsdagen 24 oktober, blev fullt redan i april. Vi har lyckats få föreläsarna att stanna kvar med samma program även fredagen 25 oktober. Nu finns därför en ny chans att anmäla dig.

På Gilla Jobbet lyfter vi aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet.

Programmet är indelat i tre områden:

  1. Ledarskapet, arbetsmiljöarbetet och verksamhetsnyttan.
  2. Hantera farliga ämnen och risker för kroppsskada.
  3. Organisatorisk och social arbetsmiljö.

På Gilla Jobbet kommer du kunna välja mellan ett 30-tal aktuella seminarier. En stor del av innehållet finns redan presenterat på www.gillajobbet.se

Under våren 2020 kommer vi att genomföra Gilla Jobbet på sex orter runt om i landet. Mer information om det kommer i juni.

Gilla Jobbet är kostnadsfritt för deltagarna, men vi har en så kallad no-show-avgift på 500 kr för den som anmäler sig men inte kommer.

Anmälan till 25 oktober 

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom såväl den privata sektorn som kommun- och regionssektorn.

Om Gilla Jobbet

Arbetsmarknadens parter startade Gilla Jobbet 2011 eftersom de saknade en gemensam arena där de kunde ge arbetsmiljöfrågan ett lyft. Det är inget nytt för parterna att satsa på arbetsmiljö, det har de sedan länge gjort genom AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv. Unikt för Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i satsningen – för att sätta fokus på arbetsmiljön och öka allas intresse för att tillsammans åstadkomma förbättringar. En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att forskningsresultat kommer till praktisk användning på arbetsplatserna, och att ge stöd och verktyg till chefer och skyddsombud.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in