Skriv ut
Grundkursen i arbetsrätt vänder sig till dig som har någon form av personalansvar och är medlem i IKEM. Kursen hålls i Värnamo 27-28 februari i samarbete med Campus Värnamo. IKEM:s rådgivare Lisa Wastelius och Eddie Andersson föreläser på denna kurs.

Grundkurs i arbetsrätt

Grundkursen i arbetsrätt vänder sig till dig som har någon form av personalansvar och är medlem i IKEM. Kursen hålls i Värnamo i samarbete med Campus Värnamo. IKEM:s rådgivare Lisa Wastelius och Eddie Andersson föreläser på denna kurs.

Kursen tar upp de viktigaste delarna i arbetsrätten och kräver ingen förkunskap. Men ditt utbyte blir större om du har praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor.

Anmälan görs på webbplatsen Campus Värnamo.

Innehåll:

  • Anställning
  • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
  • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
  • Fackliga förtroendemän
  • Semesterlagen
  • Diskriminering
  • Arbetstid och vissa ledighetsregler

Vi kommer att diskutera och gå igenom de kunskapsfrågor som ingår i kursen i grupp. Det upplägget är ett bra sätt att både ge repetition och fördjupning på en och samma gång. På så sätt får du både fördjupning, repetition och spännande infallsvinklar på samma gång. Vi tar också upp intressanta domar från Arbetsdomstolen och juridisk praxis.Fokus ligger på de olika lagreglerna.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in