Skriv ut

Hamnkonflikten avblåst!

- Att hamnkonflikten nu är avblåst är en mycket välkommen nyhet för IKEM:s medlemsföretag, säger Jonas Hagelqvist, VD för IKEM.

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet ingick den 5 mars ett s k andrahandsavtal vilket innebar att de varslade konfliktåtgärderna inte bröt ut vid midnatt natten till den 6 mars. 

- Våra medlemsföretag exporterar en stor andel av det som de producerar och är mycket beroende av att våra stora exporthamnar fungerar väl, fortsätter Jonas Hagelqvist.

IKEM:s medlemmar utgör en av hörnpelarna i svensk tillverkningsindustri – läkemedel, kemi, gummi & plast, raffinaderi och cement. IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk industris förädlingsvärde. Exportandelen för IKEM-företagen uppgår till 85 procent.

- Om de svenska hamnarna inte fungerar innebär det stora problem för IKEM:s medlemsföretag och därmed för den svenska ekonomin, säger Jonas Hagelqvist.

Parterna i hamnkonflikten, Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet tecknade den 5 mars ett avtal som innebär ett slut på den långdragna konflikten. Avtalet är ett andrahandsavtal som följer det avtal som Sveriges Hamnar sedan tidigare har med Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet innebär att Hamnarbetarförbundet får de rättigheter i form av bl a förhandlingsrätt och rätt att utse skyddsombud, som tillkommer kollektivavtalsslutande organisationer. Samtidigt innebär avtalet fredsplikt d v s en skyldighet för Hamnarbetarförbundet att hålla arbetsfreden i hamnarna under avtalets giltighetstid.

För ytterligare information hänvisar vi till www.transportforetagen.se

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in