Hamnkonflikten

Sveriges Hamnar har varslat om lockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet. I denna artikel ser du vilka varsel som lagts 30 januari, 29 januari, 28 januari, 6 februari, 8 februari, 12 februari och 15 februari.

Varsel 15 februari

Sveriges Hamnar har idag mottagit ytterligare varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot företag enligt nedan:

  1. Gothenburg Ro/Ro Terminal AB
    Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 04.00 den 27 februari 2019 och varar till kl 06.00 den 27 februari 2019.

  2. Helsingborgs Hamn AB
  3. Kvarkenhamnar AB, Umeå
  4. CMP Norra Hamnen AB, Malmö
  5. SCA Logistics, Holmsund
  6. Hallands Hamnar AB, Halmstad
  7. Yilport Gävle AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 27 februari 2019 och varar till kl 08.00 den 27 februari 2019.

8. ShoreLink AB, Piteå
9Karlshamns Hamn AB
10.Copenhagen Malmö Port AB, Malmö
11. SCA Logistics AB, Sundsvall

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 27 februari 2019 och varar till kl 09.00 den 27 februari 2019.

12. Stockholms Hamn AB
13. Logent Ports & Terminals AB
Varsel om övertids-, nyanställnings-, inhyrnings- och mertidsblockad för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 00.00 den 27 februari 2019 och varar till kl 23.59 den 27 februari 2019.  

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Varsel 12 februari

Sveriges Hamnar har idag mottagit ytterligare varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot företag enligt nedan:

Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 04.45 den 22 februari 2019 och varar till kl 08.45 den 22 februari 2019.

ShoreLink AB, Piteå

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 22 februari 2019 och varar till kl 16.00 den 22 februari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Varsel 8 februari

Sveriges Hamnar har idag mottagit ytterligare varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot företag enligt nedan:

Helsingborgs Hamn AB
Hallands Hamnar AB, Halmstad

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 09.00 den 19 februari 2019.

Yilport Gävle AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 10.00 den 19 februari 2019.

CMP Norra Hamnen AB, Malmö
Copenhagen Malmö Port AB, Malmö

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 09.00 den 19 februari 2019.

Söderhamns Stuveri och Hamn AB
SCA Logistics AB, Sundsvall

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft 07.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 11.00 den 19 februari 2019.


Kvarkenhamnar AB, Umeå
SCA Logistics, Holmsund

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 13.00 den 19 februari 2019.

Karlshamns Hamn AB
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 13.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 16.00 den 19 februari 2019.

ShoreLink AB, Piteå

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 19 februari 2019 och varar till kl 16.00 den 19 februari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Varsel 6 februari


Gothenburg Ro/Ro Terminal AB, Göteborg

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 04.45 den 18 februari 2019 och varar till kl 08.45 den 18 februari 2019.

Helsingborgs Hamn AB
Hallands Hamnar AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 18 februari 2019 och varar till kl 09.00 den 18 februari 2019.

Yilport Gävle AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 18 februari 2019 och varar till kl 10.00 den 18 februari 2019.

Copenhagen Malmö Port AB, Malmö
CMP Norra Hamnen AB, Malmö

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 18 februari 2019 och varar till kl 09.00 den 18 februari 2019.

SCA Logistics AB, Sundsvall

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 18 februari 2019 och varar till kl 11.00 den 18 februari 2019.

SCA Logistics, Holmsund
Kvarkenhamnar AB, Umeå

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.00 den 18 februari 2019 och varar till kl 13.00 den 18 februari 2019.

ShoreLink AB, Piteå

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 18 februari 2019 och varar till kl 16.00 den 18 februari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet. 

Sveriges Hamnar har mottagit ytterligare ett varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot Gothenburg Ro/Ro Terminal AB i Göteborg. Åtgärden innebär varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 17 februari 2019 och varar till kl 18.00 den 17 februari 2019

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Varsel 30 januari

SCA Logistics AB, Holmsund

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 12.00 den 8 februari 2019 och varar till kl 15.00 den 8 februari 2019

Karlshamns Hamn AB samt Kvarkenhamnar AB

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 13.00 den 8 februari 2019 och varar till kl 15.00 den 8 februari 2019.

SCA Logistics AB, Sundsvall

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 8 februari 2019 och varar till kl 16.00 den 8 februari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Varsel 29 januari

Hallands Hamnar AB, Halmstad

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 7 februari 2019 och varar till kl 08.00 den 7 februari 2019.


SCA Logistics AB, Sundsvall

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 18.00 den 7 februari 2019 och varar till kl 20.00 den 7 februari 2019. Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet. 

Varsel 28 januari

Hallands Hamnar AB, Halmstad

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 6 februari 2019 och varar till kl 08.00 den 6 februari 2019.

Mönsterås Hamn (Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening)

Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 13.00 den 6 februari 2019 och varar till kl 15.30 den 6 februari 2019

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in