Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
IKEM ger stöd och rådgivning i tillståndsprocessen.
Stöd och rådgivning i tillståndsprocessen finns under fliken "Rådgivning & medlemsstöd".

Hjälp i snårig tillståndsprocess

IKEM utökar medlemsservicen ytterligare med stöd och rådgivning i tillståndsprocessen. Du som är medlem i branschföreningen får tydliga riktlinjer för vad du behöver tänka på före, under och efter ansökan. Följ gärna IKEM:s projekt då vår miljöjurist Rebecca Wennerberg hjälper medlemsföretaget Incendio på resan mot ett miljötillstånd!

- Miljöprövningen tar lång tid, vilket hämmar utvecklingen av mer hållbar produktion. Men du som är verksamhetsutövare kan påverka processen med bra underlag och dialog med myndigheter, därför har vi tagit fram en tydlig vägledning från det att ni fastställer om ni behöver skriva en ansökan till dom, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Närmare 90 procent av IKEM:s medlemsföretag som besvarade vår enkät i våras bekräftar att miljöprövningar tar lång tid, är långsamma, komplicerade och oförutsägbara. Ungefär en femtedel av företagen uppger att de avstått från att investera på grund av tillståndsprocessen eller valt att lägga ny eller utökad produktion i något annat land än Sverige.

IKEM:s tillståndsprojekt

Förutom det nya området Tillståndsprocessen kan du också följa IKEM:s tillståndsprojekt där vi följer och ger stöd åt medlemsföretaget Incendio på resan mot ett miljötillstånd.

- Det här är ett spännande projekt i vilket vi redogör för vad som händer Incendio enligt den vägledning vi tagit fram. Vi har exempelvis konstaterat att de behöver ansöka om tillstånd och att verksamheten är en B-verksamhet som lyder under industriutsläppsdirektivet. Vi har också haft samråd med myndigheterna, säger Rebecca Wennerberg, IKEM.

Hur kom det sig att Incendio nappade på att ingå i IKEM:s tillståndsprojekt?

- Vi är ett litet företag som såg en bra möjlighet att få hjälp med att ta oss igenom en komplicerad process på ett smidigt sätt. Det har stor betydelse för oss om vi kan få till en förståelig och mer hanterbar prövning, säger Ann-Sofie Hulstved på Incendio.

Incendio tillverkar bränsleadditiv, motor- och industrioljor, vattenbaserade kemikalier för industriella applikationer med mera. De är medlemmar i IKEM:s arbetsgivar- och branschföreningar.

Klimatomställningen försenas av dagens tillståndsprocess.

En annan högt prioriterad fråga för industrin gäller omställningen för att nå klimatmålen. Mycket av det praktiska arbetet för att nå målen ligger hos näringslivet och många tekniksprång måste genomföras på kort tid.

- Omställningen till att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 försenas av dagens tillståndsprocess när det gäller miljötillstånd. Industrins verksamheter är nödvändiga i arbetet att nå klimatmålen, vilket berörda myndigheter och beslutsfattare behöver inse, säger Rebecca.

Är alla krav relevanta?

Vi ställer oss också frågande till den mängd information som verksamheter måste redogöra för i samband med ansökan om tillstånd.

Är de krav som myndigheterna ställer verkligen alltid betydelsefulla eller skulle man kunna spara tid och pengar om tillståndsprocessen fokuserades på de delar av verksamheten som är relevanta och som har någon reell miljöpåverkan?

Om du vill veta mer om IKEM:s tillståndsprojekt eller få mer information kontakta Rebecca Wennerberg. 

Stöd och rådgivning kring tillståndsprocessen och information samt möjlighet att följa IKEM:s projekt tillsammans med medlemsföretaget Incendio finns här 

Se IKEM:s film om tillståndsprocessen!
Kika på vår film om tillståndsprocessen!

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in