HSM-träff: Tema kemikalier och brott

I år har vi förmånen att ha både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som pratar om aktuella problem kopplad till kemikalier och brott, vilket vi är oerhört tacksamma och glada för. Nu har vi två träffar kvar. Välkommen!

Även myndigheterna tycker det är väldigt värdefullt att få träffa IKEM:s medlemmar och samtidigt nå ut med sin information. Just nu letar exempelvis MSB efter intresserade företag som vill ingå i en referensgrupp för deras arbete med en vägledning inom kemikalie-security. Är du intresserad av att vara med i referensgruppen? Kontakta Lorens van Dam på MSB via lorens.van.dam@msb.se eller Anna-Karin Engström via anna-karin.engstrom@msb.se

Förutom kemikalier och brott presenterar vi ett smörgåsbord av aktuella frågor och nyheter inom ramen för miljötillstånd, kemikalielagstiftning, kemiska arbetsmiljöfrågor med mera. Ett viktigt syfte med träffarna är också att du ska få möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med kollegor. Därför tar vi gärna emot synpunkter och önskemål om frågor som just du vill lyfta i förväg.

Upplägg av dagen

Vi startar kl 9.00 med kaffe och smörgås. Kl 9.15 sparkar vi igång programmet. Vi avslutar dagen med lunch klockan 12.00.

Orter och datum

Malmö 13 mars ANMÄLAN >

Sundsvall 20 mars ANMÄLAN >

HSM-träffarna är kostnadsfria för medlemmar i branschföreningen.  Om du blir förhindrad kan du överlåta din plats till en kollega.  Den som uteblir och inte har överlåtit sin plats till annan blir däremot debiterad 500 kronor inklusive moms.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in