Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ingen extra ledig dag för nationaldagen

När helgdagen annandag pingst flyttades till nationaldagen kom arbetstiden att förlängas något för vissa arbetstagare. Detta då annandag pingst alltid inföll på en måndag medan nationaldagen vissa år kan komma att infalla på en dag som annars är en arbetsfri.

IKEM slöt 2007 kollektivavtal om en kompensation för denna arbetstidsförlängning. Alla avtal både för tjänstemän och arbetare är utformade på samma sätt. För arbetstagare med arbetstid fastställd per helgfri vecka tillförs två timmar till arbetslivskontot varje år. Avtalen tillåter att detta kompenseras på annat sätt genom en lokal överenskommelse.

För de som har sin arbetstid fastställd som ett årsarbetstidsmått, exempelvis vid vissa skiftformer, så utges ingen kompensation då deras arbetstid inte påverkats av att en helgdag flyttats.

För den exakta innebörden i avtalet läs avtalstexten i ert kollektivavtal.

På andra avtalsområden förekommer kompensation på annat sätt. Ett sätt är att bevilja en ledig dag de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Observera att detta gäller INTE på IKEM:s avtalsområden.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in