Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras stora mängder rör vid nybyggnationer och underhåll av infrastruktur och byggnader. Om spillet som uppstår vid installationerna skulle materialåtervinnas skulle besparingen bli runt 50 miljoner kronor i materialvärde per år. Dessutom skulle miljöpåverkan minska avsevärt. Detta visar projektet Repipe som lämnat sin slutrapport till RE:Source.

I Sverige tillverkas runt 100 000 ton plaströr per år. Samtidigt skapas omkring 5000 ton spill årligen i samband med att rören installeras. Som det är idag går spillet nästan uteslutande till energiåtervinning trots att rörtillverkarna efterfrågar mer återvunnen rörplast än vad som samlas in.

Sortering och återvinning av både polyeten (PE), polypropylen (PP) och polyvinylklorid (PVC)-rör utförs redan på flera håll i Europa och plasten används av rörtillverkare som producerar nya rör. Projektets egna resultat tillsammans med erfarenheter från andra länder gör att man nu vill få till ett system för materialåtervinning av rör i Sverige.

- För att ta nästa steg och göra materialåtervinning av rörspill till verklighet har ett konsortium med 30 partners sökt ett demonstrationsprojekt inom innovationsprogrammet RE:Source, säger Eva Carlbom arbetspaketledare.

Om det planerade demonstrationsprojektet beviljas vill man utveckla flera olika områden för att säkerställa en hög insamlings- och materialåtervinningsgrad. Hela värdekedjan ska då medverka i arbetet; producenter, grossister, byggbolag, insamling, sortering, materialåtervinning, beställare och branschorganisationer.

- Med detta nätverk skulle vi ha stora möjligheter att sprida kunskap och erfarenheter från projektet och därmed öka efterfrågan på rör och profiler tillverkade av återvunnen rörplast, säger Eva Carlbom.

Projektresultaten visar att en manuell sortering på sorteringsanläggning av erfarna sorterare som känner igen olika typer av rör är att föredra.  Som komplement kan handhållen identifieringsteknik användas. Det är också viktigt att kapa rören i hanterbara längder och avlägsna främmande material som gummitätningar och annat för att optimera materialåtervinningen.

- Det är viktigt att de olika materialtyperna hanteras separat så ingen kontaminering sker i granuleringsprocessen. Plasten kan också behöva tvättas. Som komplement kan sortering med färgsensor utföras för att öka värdet på plasten ytterligare, säger Annika Boss.

Innovationsprojektet REPIPE är finansierat av RE:Source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektdeltagarna representerar flera viktiga steg i ett cirkulärt system: A-Plast AB, Pipelife, Wavin, Uponor, Inovyn, Rapid, Novoplast, Swerec, Du Pont, Renova, NPG samt forskningsutövarna Chalmers Industriteknik och RISE IVF.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in