Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Klimat och konkurrenskraft högt på agendan när Finland tar över ordförandeskapet

Den 1 juli tar Finland över ordförandeskapet i EU.

Samtidigt som den svenska politiken samlas i Almedalen tar Finland över ordförandeskapet i ministerrådet fram till årsskiftet. Informella ministerrådsmöten kommer att hållas om konkurrenskraft (4 juli) och om miljö och klimat (11 juli). Den 8-10 juli hålls en av de större konferenserna i Helsingfors – European bioeconomy scene 2019.

Det finländska ordförandeskapet har sagt sig prioritera EU:s globala ledarroll i klimatfrågor och har som mål att alla EU-länder ska ställa sig bakom en långsiktig strategi med målsättningen att unionen ska bli klimatneutral senast 2050. En omtvistad fråga bland medlemsstaterna som i nuläget inte kan komma överens om ett sådant mål.

Hållbarhet ska vara utgångspunkten för allt EU arbete. De grundstenar som presenteras för att skapa ett konkurrenskraftigt och socialt inkluderande EU är en väl fungerande inre marknad, frihandel och modern och effektiv lagstiftning samt fullt genomslag av FOI och digitalisering.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in