Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kollektivavtalen uppdaterade med nya reglerna om karensavdrag

Begreppet karensdag avskaffades och ersattes av det nya begreppet karensavdrag den 1 januari 2019. Nu har kollektivavtalen på samtliga avtalsområden uppdaterats med de nya reglerna. Du hittar de nya avtalen nedan.

I korthet innebär karensavdraget att vid sjukdom görs ett avdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckolön. För en anställd som arbetar 40 timmar per vecka blir avdraget då 8 timmar oavsett när under arbetspasset den anställde sjukanmäler sig.

Syftet med ett karensavdrag är att avdraget blir detsamma för den anställde oavsett när under arbetspasset som sjukfrånvaron inträffar. Det får betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

Lagreglerna är till stor del dispositiva och för IKEM:s medlemsföretag gäller kollektivavtalen i stället för lagen. Reglerna gäller både för arbetare och tjänstemän.

Nu är kollektivavtalen på samtliga avtalsområden uppdaterade med de nya reglerna per den 1 januari 2019.

 

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in