Skriv ut

Kom på AV-seminarium om Reach och arbetsmiljö!

Vill du veta mer om hur arbetsmiljölagstiftningen och Reach-förordningen hänger ihop? Kom då till Arbetsmiljöverkets seminarium där denna och närliggande frågor kommer att diskuteras. Seminariet är en del i EU:s arbetsmiljökampanj 2018-2019 och i höstas hölls samma seminarier på fyra orter.

På seminariet får du prova på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario, men du får också ta del av praktiska exempel.

Målgruppen är framför allt arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, kemikalieansvariga, Reach-ansvariga, arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud på företag med en något större användning av kemikalier.

Halvdagsseminarierna är kostnadsfria och ges på tre orter nu under våren och är gemensamt planerade av Arbetsmiljöverket, fack, arbetsgivare och Prevent.

  • Örebro 10 april
  • Gävle 9 maj
  • Jönköping 14 maj

- Höstens träffar var välbesökta och omdömena över lag positiva, bland annat svarade 85 procent ja på frågan om seminariet ökat deras kunskap om kemiska risker, säger Märit Hammarström. På frågan om vad deltagarna ansåg om upplägget med föreläsare och en praktisk övning så svarade hela 97 procent att upplägget var bra eller mycket bra!

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in