Skriv ut

Kompletteringar till nya säkerhetsskyddslagen på remiss

Första april träder den nya säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordning i kraft, liksom ett antal följdändringar i andra berörda föreskrifter. Parallellt har Justitiedepartementet sänt ut en omfattande remiss som gäller kompletteringar till den nya lagen.

I slutet av januari skrev vi om den nya lagen och nu vill vi informera om den komplettering som är på gång.

Det nya utredningsuppdraget ska belysa följande:

  • Kartlägga behovet av åtgärder ur säkerhetsskyddssynpunkt i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse till exempel tillståndsprövning.
  • Föreslå ett system med sanktionsavgifter.
  • Föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn ska vara utformad.
  • Analysera och föreslå behovet av att ingå så kallad säkerhetsskyddsavtal vid överenskommelser med utomstående

Betänkandet är på mer än 500 sidor men det finns en sammanfattning på cirka 20 sidor.

Synpunkter ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast 1 april. IKEM samverkar med Svenskt Näringsliv i besvarandet av denna remiss men vi behöver specifik återkoppling från de medlemsföretag som vet med sig att de är berörda av regelverket. Vi är därför tacksamma för synpunkter senast måndag den 25 mars.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in