Skriv ut

Samverkan kring innovativa och hållbara åtgärdstekniker

Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in branschmedlemmar i IKEM som är ansvariga för att genomföra saneringsåtgärder till samverkansmöte 18 september i Nässjö. Syftet med träffen är att öka samverkan mellan olika aktörer inom branschen för att möjliggöra en ökning i användning av innovativa och hållbara åtgärdstekniker som alternativ till schaktsaneringar. Sista anmälningsdag 30 augusti.

Samverkan kan möjliggöra en ökning i användning av innovativa och hållbara åtgärdstekniker som alternativ till schaktsaneringar.

Såväl miljöbalken som miljökvalitetsmål och Agenda 2030 talar för att vi behöver ha ett kretsloppstänk och verka för hållbara åtgärdstekniker vid sanering av förorenade områden. Genom samverkan kan vi få en ökad medvetenhet om innovativa och hållbara åtgärdstekniker och de fördelar som kan följa med tillämpningen av dessa, och vi kan också få en ökad förståelse för varandras roller och perspektiv.

Vid träffen ska vi försöka motivera och inspirera till att få fler att vilja använda sig av innovativa och hållbara åtgärdstekniker, bland annat genom att lyfta fram goda exempel.

Plats Hotell Högland i Nässjö
Tid 18 september klockan 9.00-16.30
Anmälan senast 30 augusti. ANMÄLAN och information hittar du här

Program

9.00-9.30 Fika och registrering

9.30-12.00 Förmiddagspass
Hur jobbar med på hållbara åtgärdstekniker idag
Varför ska vi jobba mer med hållbara åtgärdstekniker
Vilka stöd, vägledningar och nätverk finns

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Eftermiddagspass inklusive fika

Goda exempel
Diskussioner

Målgrupp

Branschorganisationer vars medlemmar är ansvariga för att genomföra saneringsåtgärder, men även konsulter som ofta företräder de som är ansvariga, samt tillsynsmyndigheter, ansvariga myndigheter, entreprenörer som utför saneringsåtgärder samt kommuner.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in