Skriv ut

Medlemsföretagen - tillgång till kompetens en utmaning

Vi på IKEM får ständigt höra från medlemsföretagen att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. För att få veta lite mer har vi intervjuat två medlemsföretag.

”Jätteproblem att få ungdomarna att söka till utbildningarna, så där har hela industrin en utmaning framöver”

DAW Nordic AB är en av Sveriges större färgtillverkare. Företaget ingår i färgkoncernen DAW som har flera affärsområden. Företaget lägger mycket tid och pengar på utvecklingen av nya, hållbara färger. I Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg.

Här berättar Bengt Jacobson, vd på DAW Nordic, om utmaningen att hitta rätt kompetens

Som ett innovationsbolag som är i färd med att in i industriell verksamhet så behöver vi människor som kan resa ifrån tekniken till innovation och att få det ut till kunden”

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, ett material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Materialet har mycket låg densitet och hög porositet, bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast material. I slutprodukten kan det bland annat leda till mindre materialförbrukning och energibesparingar.

Här kan du ta del av vd Tor Einar Norbakks tankar om kompetensförsörjning

IKEM:s arbete för bättre kompetensförsörjning

Att medlemsföretagen ska ha till rätt kompetens är en av IKEM:s mest prioriterade frågor. Vi arbetar för att utbildningssystemet ska vara anpassat efter våra medlemmars behov och för att eleverna ska bli intresserade av naturvetenskapliga ämnen, att de ska förstå att kemiindustrin är en framtidsbransch.

Här kan du läsa mer om den del av IKEM:s verksamhet som handlar om att det ska finnas relevanta utbildningar som motsvarar industrins behov

Här kan du läsa mer om hur IKEM arbetar för att skapa intresse för att arbeta inom våra branscher och för att få fler unga att satsa på kemi och andra naturvetenskapliga utbildningar 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in