Skriv ut

Miljöreglering hotar nödvändig klimatomställning

Nu behövs krafttag för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna. För varje dag som går missar Sverige investeringar som är viktiga både för klimatet och för Sverige som industriland, skriver Magnus Huss, förbundsdirektör och Rebecca Wennerberg miljöjurist på IKEM, i Aktuell Hållbarhet.

Läs hela debattinlägget här på Aktuell Hållbarhet

Det är bråttom om vi ska nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Mycket av det praktiska arbetet för att nå målen ligger hos näringslivet och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Omställningen försenas dock av dagens svenska miljölagstiftning och hur den tillämpas. Investeringar i ny mer hållbar teknik, processer och produktion riskerar att inte bli av.För att omställningen inom svensk industri ska bli framgångsrik är det viktigt att tillämpningen av regelverket för miljöprövning inte försenar eller fördyrar projekt som bidrar till att driva teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan. Därför är det olyckligt att miljöprövningar tar så lång tid och är så administrativt svårarbetade att företag ibland avstår från att investera.

I en nyligen genomförd undersökning bland IKEM:s medlemsföretag anger närmare 90 procent av företagen att de upplever processen med miljöprövningar som långsam, komplicerad och oförutsägbar. Ungefär en femtedel av företagen uppger att de avstått från att investera på grund av tillståndsprocessen eller valt att lägga ny eller utökad produktion i något annat land än i Sverige.

”Tillståndsprocesser” rankas högt när företagen ska rangordna betydelsen av olika produktionsvillkor och över 80 procent av företagen lyfter fram att smidiga och rättssäkra tillståndsprocesser är centrala för ett lands attraktionskraft. När det gäller Sverige i förhållande till konkurrentländer avseende ”tillståndsprocesser” anger hela 9 av 10 företag att konkurrentländerna erbjuder attraktivare villkor än i Sverige.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in