Skriv ut
Från vänster Tord Svedberg, vd IVL Svenska miljöinstitutet, näringsminister Ibrahim Baylan och Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM.

Näringsministern klippte bandet när SusChem Sweden lanserades

I dag, den 15 maj, lanserade SusChem Sweden den svensk delen av den europeiska forskningsplattformen. Näringsminister Ibrahim Baylan var på plats och klippte bandet tillsammans med Tord Svedberg, vd IVL Svenska miljöinstitutet och Magnus Huss, IKEM.

Syftet med SusChem är att bilda konsortier för att få stora forskningsfinansiärer att satsa mer på forskning om hållbara kemikalier, produkter och tekniska lösningar. Och att det behövs nya lösningar var något som näringsminister var tydlig med.

- Vi har gigantiska utmaningar, men vi kan försöka hitta lösningar. Det är vi människor som ställt till det, det är vi som måste fixa det och där är kemiindustrin central inom nästan alla områden, sa näringsminister Ibrahim Baylan.

SusChem drivs gemensamt av IKEM och IVL Svenska miljöinstitutet. IVL har en stor erfarenhet av att forma och leda europeiska forskningsprogram, IKEM samlar forskningschefer från kemiindustrier i Sverige. Under dagen fick flera av dem komma till tals och berätta om sina förväntningar på SusChem och hur de vill arbeta inom plattformen.

Susanne Kuschl, BASF, beskrev hur forskningssamarbetet fungerar ute i Europa.

- Det är mycket pengar som avsätts till forskning i Asien och USA nu, därför behövs SusChem som kan koppla ihop nationella forskningsprogram med de Europeiska. Sverige bör ta chansen att bygga upp ny industri med ny forskning, sa Susanne Kuschl.

Marika Rangstedt, Nynas berättade om hur SusChem Sverige är tänkt att fungera.

- Målet är att inom ett par år hitta forskningsprojekt som industrin och akademin vill samverka kring, att hitta nya nyckelområden där Sverige kan bli riktigt duktiga, sa Marika Rangstedt.

Under seminariet presenterades också utkastet till en svensk forskningsagenda av Kristin Geidenmark Olofsson, Trioplast, Magnus Nydén, Nouryon, Stefan Lundmark, Perstorp och Christer Svanberg, Borealis.

Agendan Tillverkning av klimatsmarta molekyler genom - samverkan mellan forskning och industri i Sverige är inriktad på tre områden

  • Plastforskning för cirkularitet
  • Processutveckling för förnybara specialkemikalier
  • Användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad

Karin Persson RISE, Staffan Filipsson IVL Svenska Miljöinstitutet och Emma Strömberg KTH berättade om aktuella forskningsprojekt och om hur högskolan arbetar med att åstadkomma mer cirkulära flöden.

- Vi har bra projekt i Sverige men det gäller att orka växla upp det genom att försöka dra igång större Europaprojekt. Det tar tid men är värt det, sa Staffan Filipsson från IVL.

Dagen avslutades med att Anna Thorsell från Energimyndigheten gick igenom dagens olika stödformer som finns för att stödja forskning och innovation. Det finns olika former från grundforskning till skarpa tester på marknaden.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in