Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ny föreskrift gällande brandfarlig gas och aerosoler

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. Föreskrifterna planeras att gälla från 1 juli 2019.

MSB menar att befintliga föreskrifter om brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll är föråldrade och behöver förnyas.

2017 tog MSB fram ett förslag till nya föreskrifter inom området, men arbetet fördröjdes av olika skäl och innehållet i förslaget har hunnit bli gamla. Därför har MSB uppdaterat sitt förslag till nya föreskrifter och allmänna råd vilka nu är på remissrunda. 

Dessa föreskrifter har ett brett tillämpningsområde och omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

MSB har även två handböcker ute på remiss; handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet och en handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker. Innehållet i handböckerna klarlägger innebörden av vissa begrepp, beskriver bakgrunden till reglerna och de allmänna råden samt hänvisar även till annan relevant parallell lagstiftning.

Föreskrifterna planeras att börja gälla 1 juli 2019 och ersätter följande föreskrifter:

  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas

Synpunkter på MSB:s föreskriftsförslag, de allmänna råden och konsekvensutredningen ska vara inlämnade senast 15 mars till myndigheten. Kommentarer på de två handböckerna kan lämnas fram till 1 april.

IKEM tar emot synpunkter på föreskriftsförslaget fram till 8 mars. 

Fakta

Aerosolbehållare kallas i vardagligt tal för sprejburkar. Några exempel på innehåll är kosmetika, färg, livsmedel, smörjmedel och läkemedel.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in