Skriv ut

Ny partsgemensam rapport

IKEM har tillsammans med Ledarna genomfört en kartläggning av chefers upplevda situation och förutsättningar i medlemsföretagen. Fokus ligger på chefens organisatoriska förutsättningar och i vilken utsträckning chefsuppdragen upplevs som begripliga och meningsfulla.

Undersökningen genomfördes i enkätform under maj 2018. Svarsfrekvensen var relativt låg, 16 procent, men resultatet betraktas som statistiskt signifikant. Sammantaget var svaren från cheferna positiva, även i jämförelse med enkäter som genomförts inom andra branscher. 

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in