Skriv ut

Nya arbetsmiljöregler närmar sig

De flesta av er känner säkerligen till Arbetsmiljöverkets arbete med att strukturera om samtliga arbetsmiljöföreskrifter. Syftet är att modernisera regelverket, minska dubbelregleringen, ge ökad överblick, öka enhetligheten samt göra det lättare att ta in nya arbetsmiljörisker. Ett omfattande arbete som IKEM noga följer.

Om några veckor arrangerar Arbetsmiljöverket ett intressentmöte inför remissen av det reviderade regelpaket som verket jobbat med under ett par års tid. Den nya regelstrukturen innehåller 14 föreskriftshäften fördelade på tre delar. De nuvarande 67 föreskrifterna är insorterade i dessa 14 häften.

Föreskriftshäftena 1.1 – 1.8 riktar sig mot juridiska roller i arbetsmiljöarbetet, exempelvis arbetsgivare, byggherrar samt tillverkare och omfattar därmed även så kallade produktregler.

Föreskriftshäftena 2.1 – 2.3 innehåller i huvudsak regler för olika typer av arbetsmiljörisker. Här hamnar exempelvis föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, kvarts – stendamm i arbetsmiljön, arbete i explosionsfarlig miljö, användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Föreskriftshäftena 3.1 – 3.3 innehåller regler för olika typer av arbeten exempelvis berg- och gruvarbete, dykeri, sprängarbete, rök- och kemdykning men också föreskrifterna om hygieniska gränsvärden samt föreskrifterna om medicinska kontroller.

- Remissen kommer i början av 2020 och vi förutsätter att det blir en relativt lång remisstid på grund av det omfattande materialet. När remissen är offentlig kommer vi uppmärksamma detta i HSM-brevet för medlemmar i branschföreningen och på webben, säger Märit Hammarström.

- Vi är angelägna om att få in synpunkter och kommentarer från er i våra medlemsföretag. Om du vill veta mer är du välkommen att redan nu kontakta mig, avslutar Märit.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in