Skriv ut
Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.
Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM. Foto: Bengt Säll

Om UK lämnar EU: Kristina ger råd

Om inte Brexit-avtalet mellan EU-27 och UK accepteras av båda parter kommer UK att lämna EU med omedelbar verkan kl. 00 den 30 mars CET, kl 23:00 den 29 mars GMT. Ett sådant scenario får stora konsekvenser för industrin.

- Ett scenario där UK lämnar EU med omedelbar verkan får stora konsekvenser för industrin, inte minst när det gäller efterlevnad av kraven enligt REACH-förordningen, CLP-förordningen, Prior Informed Concent (PIC) och Biocidförordningen (BPR), säger Kristina Neimert Carne, sakkunning kemikaliefrågor på IKEM. 

Så här kan du fortsätta sälja kemikalier

För att kunna fortsätta sälja kemikalier i EU-27/EEA länderna måste tillverkare i Storbritannien flytta verksamheten till EU alternativt utse en enda representant (only representative) i EU som tar över REACH-registreringen.

ECHA kommer att underlätta för brittiska tillverkare att flytta sina registreringar till EU genom att öppna ett ”Brexit-fönster” i REACH-IT mellan 12 och 29 mars. Om detta inte sker måste du som nedströmsanvändare av en kemikalie tillverkad i Storbritannien själv göra en registrering enligt REACH.

Samma sak gäller om du som nedströmsanvändare i EU-27/EEA utnyttjar ett tillstånd enligt REACH som har getts till ett företag baserat i Storbritannien.

Om din brittiske leverantör inte överför sitt tillstånd till en enda representant i EU-27/EEA så måste du se till att skaffa en annan leverantör i EU-27/EEA som har ett giltigt tillstånd för användning, alternativt själv ansöka om tillstånd för användning.

Även leverantörer av biocider måste finnas upptagna på den så kallade Artikel 95-listan. Endast företag baserade i EU kan tas upp på listan, därför måste brittiska företag utse en EU-baserad representant för att kunna fortsätta sälja biocider i EU efter den 30 mars.

Enligt PIC-förordningen måste företag baserade i EU-27/EEA också notifiera substanser klassificerade som farliga före vid export till Storbritannien. Detta måste göras 35 dagar före exporten, och ECHA kommer inom kort att förtydliga hur det ska ske de närmaste dagarna efter utträdet den 30 mars.

Du som säljer kemikalier på den brittiska marknaden kommer också att behöva följa brittiska regler efter den 30 mars. Guidelines för vad som gäller finns att läsa hos UK Health and Safety Executive (HSE).

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in