Skriv ut
Mikael Möller,  chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM.
Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM. Foto: Bengt Säll

Onyanserat av SVT om industrins energiskatter och klimatutsläpp

Med hänvisning till Sveriges klimatmål och utfästelserna i Januariavtalet om 15 miljarder kronor i grön skatteväxling har SVT granskat vad industrin betalar i miljöskatter. SVT gör en poäng av att jämföra globalt konkurrensutsatt industri med privatpersoner. IKEM anser att en sådan jämförelse ger en felaktig bild av industrins klimatarbete.

Det som hade varit intressant att belysa är det bidrag till samhällets omställning som industrins produktion möjliggör och vilka förutsättningar som måste föreligga för att svensk industri ska kunna ställa om till klimatneutral produktion. Industrin står bakom Parisavtalet och den stora utmaning det innebär. Detta är bekräftat av Regeringen som genom Industriklivet visar att de tror på samverkan och industrins förmåga att utveckla klimatneutrala industriprocesser.

Näringsminister Ibrahim Baylan har med rätta pekat på värdet för Sverige av industrins exportintäkter för arbetstillfällen och tillväxt. Baylan tar också upp den lägre klimatbelastning som svensk industriproduktion bidrar med jämfört med produktion i andra länder.

SVT upprörs av att svensk industri betalar samma miniminivå för energiskatt på el och har samma undantag för processenergi som europeisk industri i övrigt och framhåller att industrin av konkurrensskäl har fri tilldelning i EU:s utsläppshandelssystem (ETS). Inget sägs dock om det faktum att de utsläppsminskningsmål som styr ETS garanterat kommer att uppfyllas och att syftet är att nå målet till så låg kostnad som möjligt. Genom att utrymmet för utsläpp i ETS kontinuerligt sänks kommer också kostnaden att öka för industrin. Förutsättningen för att klimateffektiv industri i Europa ska kunna dra nytta av utsläppskostnader är dock att all industri i världen omfattas av dem. Att så inte är fallet är också något som SVT inte går in på.

Världen står inför en stor klimatutmaning som svensk industri vill möta med forskning och stora tekniksprång. Detta innebär stora investeringar från industrins sida vilket i sig kräver att industrin är konkurrenskraftig och lönsam.

- Ett effektivt sätt att sätta stop för klimatneutral produktion och cirkulära materialflöden är att inte ta hänsyn till den globala verklighet som gäller för industrin och skatta bort lönsamheten för svensk industri som vill ställa om. Därför är det allvarligt när en trovärdig avsändare som SVT ger en bild av svensk industri som motvillig att minska utsläppen och inte bär sina kostnader, säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in