Skriv ut

Plastpappor får föräldrapenning

Från 1 juli 2019 gäller rätt till föräldrapenning även för sambo. Det var tidigare ett krav att paret tidigare varit gift eller har gemensamma barn för att sambo skulle likställas med förälder. Vad som avses med sambo framgår av 1 § sambolagen.

Ändringen av bestämmelsen om sammanboende innebär att alla som är sambo med en förälder och som omfattas av föräldraledighetslagen kan få rätt till ledighet utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Detta har gällt tidigare för tillfällig föräldrapenning, vilket innebär att denna ändring enbart  kommer att påverka föräldrapenningen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in