Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Industrin svarar på regeringsförslaget om punktskatt på bärplastkassar

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna svarar nu i SvD Brännpunkt på regeringens presenterade lagrådsremiss om punktskatt på plastbärkassar.

IKEM menar att en punktskatt motverkar miljömålen, bland annat genom att den slår mot återvinningen av plast och minskar plastproducenternas möjligheter till forskning, utveckling och omställning till återvunnen och biobaserad plast. Punktskatten gynnar istället importen av fossilbaserade plastbärkassar och hotar också arbetstillfällen inom svensk industri.

IKEM föreslår istället en miljöavgift på plastbärkassar. Avgiften ska via en miljöfond gå helt till miljöanpassningsåtgärder, till skillnad mot punktskatten som avses finansiera sänkt skatt på arbete.

Debattinläget i SVD Brännpunkt "Punktskatt på plastkassar motarbetar miljömål" 

För mer information kontakta Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in