Regeringen föreslår rejält höjda bötesstraff för företag

I förra veckan överlämnade regeringen en lagrådsremiss i vilken man föreslår en höjning av den maximala bötesnivån från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

Företagets finansiella ställning ska beaktas vid bestämmandet av botens storlek. Straffrättsliga sanktioner är ett viktigt verktyg för att motverka brottlighet och även vissa arbetsmiljöbrott omfattas. Lagändringarna förslås träda i kraft 1 januari 2020.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in