Skriv ut

Remiss om arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning är nu ute på remissrunda. Verket föreslår att föreskrifterna om arbetsplatsens utformning AFS 2009:2, föreskrifterna om arbete i stark värme AFS 1997:2, föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler AFS 1998:2 och föreskrifterna om skyltar och signaler AFS 2008:13 ska slås samman.

En annan del i Arbetsmiljöverkets förslag är att föreskrifterna ska förtydliga arbetsmiljölagens krav kring byggherrens, projektörernas och byggarbetsmiljösamordnarnas ansvar för arbetsmiljön i färdiga byggnader och anläggningar.

IKEM kommer att svara på remissen och vi tar gärna emot synpunkter från er medlemsföretag. Skicka in dina synpunkter till Camilla Backlund, IKEM senast senast 1 mars 2019. Remisstiden går ut 15 mars 2019.

Arbetsmiljöverket uppger att de viktigaste ändringarna i förhållande till gällande föreskrifter är:

 • Föreskrifternas struktur
 • Ändring av definitioner
 • Krav på byggherrars, byggarbetsmiljösamordnares och projektörers ansvar för bruksskedet
 • Ändringar i tillämpningsområdet
 • Upphävande av kravet på maximal koldioxidhalt och införande av krav på uteluftflöde
 • Skärpta krav på tillgänglighet
 • Ändrat krav på kontroll av ventilationssystem
 • Rutiner för förebyggande av brand samt nytt krav på utrymningsövningar vid behov
 • Nytt krav på att arbetsplatser ska vara utrustade med de brandredskap som behövs
 • Upphävande av krav på väntrum och överliggningsrum
 • Ändrat krav på att varumottag ska ha tak
 • Flyttning av bestämmelser om ställage
 • Ändring av krav på lufthastighet i dragskåp
 • Upphävande av föreskrifter om arbete i kylda livsmedelslokaler
 • Generellt krav på avkörningsskydd där risk finns
 • Krav på tillfällig utrymningsplats

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in