Skriv ut

Förslag på fler regler för brandskydd i lager

Brandskyddsföreningen, som i år fyller 100 år, har i början av september sänt ut ett förslag till egna regler om brandskydd i lager och som sträcker sig utöver kraven i gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Synpunkter på regelförslagen kan lämnas till IKEM senast 11 november.

Bränder i lager kan få mycket stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Det är angeläget att förebygga brand och finns det brister i nuvarande regelverk är det givetvis utmärkt om det finns kompletterande råd och ytterligare vägledning att ta hjälp utav.

Förslaget, som tar sikte på byggnader inom vilken det sker lagring av produkter med en brandbelastning överstigande 800 MJ/m2, tar upp byggnadstekniska, tekniska och organisatoriska lösningar. Reglerna kan tillämpas på såväl nya byggnader som befintlig lagerverksamhet. Det är givetvis frivilligt att använda Brandskyddsföreningens regler, helt eller delvis.

Brandskyddsföreningen önskar få in synpunkter senast 15 november men IKEM tar gärna emot kommentarer före den 11 november. Regeltexten är endast på 21 sidor. Därutöver finns en mall för ”Intyg om uppfyllt regelverk”.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in