Skriv ut
Foto: Remiss om sprängämnesprekursorer

Remiss om sprängämnesprekursorer

Justitiedepartementet har skickat ut en departementsskrivelse som behandlar kompletterande bestämmelser till den nya EU-förordningen om sprängämnesprekursorer. Svar ska vara inne senast 18 november. Medlemmar som berörs får gärna skicka kommentarer till Märit Hammarström.

Sista juli trädde den nya EU-förordningen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer i kraft. Förordningen innebär i huvudsak att ett antal ämnen som finns listade i bilaga till förordningen inte får tillhandahållas, införas, innehas eller användas av enskilda. Det finns möjligheter till undantag.

Misstänkta transaktioner samt betydande försvinnanden och stölder i Sverige ska anmälas till Polismyndigheten. Men nu utökas skyldigheten till att omfatta fler aktörer. EU-förordningen är direkt tillämplig i Sverige och övriga EU-länder men kräver vissa ändringar i befintlig lagstiftning, vilket lämnas i Justitiedepartementets promemoria.

Den nya förordningen ska tillämpas fullt ut från 1 februari 2021 liksom de kompletterande författningsförändringar som nu föreslås.

Senaste dag att lämna yttrande är 18 november. Om ni lämnar in era kommentarer direkt till departementet vill IKEM gärna ha en kopia av era svar. Ni är också välkomna att sända era kommentarer direkt till IKEM som skickar in en sammanställning. Vi kommer inte att lämna ut några företagsnamn.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in