Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Responsible Care i ny kostym

Responsible Care är kemiindustrins eget system för att arbeta med, följa upp och förbättra sin egen verksamhet där syftet är att bidra till en säkrare, mer hållbar och transparent industri.

Programmet startade i Canada 1985 och idag är företag runtomkring i hela världen anslutna.

Bland IKEM:s 160 branschmedlemmar är knappt 60 stycken anslutna. Det är frivilligt att vara med, men vi skulle förstås gärna se att samtliga våra medlemmar anammar principerna inom Responsible Care.

Principer för Responsible Care:

  • en ledarskapskultur som främjar säkerhet 
  • fokus på säkerhet, hälsa och miljö
  • följa, utveckla och implementera kemikaliesäkerhetslagstiftning
  • påverka leverantörer och kunder
  • samverka med externa intressenter
  • driva hållbarhetsfrågor

Nytt verktyg lanserad som förenklar

För att förtydliga, stärka och förenkla för fler företag att arbeta med ständig förbättring inom ramen för Responsible Care har Cefic utvecklat ett nytt verktyg som finns tillgängligt för nedladdning från och med 1 juni 2019.

Det nya verktyget är tänkt att göra det enklare för företag som inte jobbat med Responsible Care tidigare att komma igång. De företag som redan jobbar med ständiga förbättringar inom ramen för Responsible Care får en mall som tydligare visar hur långt man har kommit och inom vilket område man har störst behov av att förbättra sig.

Det nya verktyget är också anpassat till flera av ISO standarderna inom miljö och energi, vilket innebär att den som redan är certifierad enligt en eller flera standarder inte behöver dubbelarbeta med de områdena inom Responsible Care också. Även FN:s globala hållbarhetsmål adresseras, vilket gör det lättare att se hur företaget är med och bidrar till dessa genom att arbeta med Responsible Care.

För er som redan arbetar med Responsible Care kommer er koordinator bli inbjuden till ett webinarium i slutet av augusti alternativt i början av september, där vi berättar mer om hur det nya verktyget fungerar och hur ni kommer igång med det.

Om ditt företag inte har provat på att arbeta med Responsible Care ännu, är detta ett utmärkt tillfälle att komma igång nu då det blivit både lättare och tydligare. Kontakta Kristina Neimert Carne om du vill veta mer om detta!

Här kan du läsa mer om Responsible Care i Europa

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in