Skriv ut
Från vänster i bild: Emma Frans, doktor i epidemiologi och forskare KI, Anders Fröberg, vd Borealis och ordförande IKEM, Mattias Jonsson (S) och Betty Malmberg (M).

Riksdagsseminarium med Emma Frans

‒ Vi talar ofta om källkritik, men det är lika viktigt med källtillit. Världen är så komplex, det går inte att ha koll på alla fakta. Då måste man veta vilka källor som man kan lita på. Det var en av alla kloka saker Emma Frans sade på det riksdagsseminarium som riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Betty Malmberg (M) arrangerade tillsammans med IKEM.

Temat för det välbesökta seminariet var Fake news, vetenskap och politik. Men hur ska man egentligen veta vad som är rätt och vad som är fel? Vad ska man se upp med? Särskilt när debattklimatet är uppskruvat som det ju ofta är i sociala medier.

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och dessutom vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. Under seminariet fick vi veta mer om hur människor reagerar på fakta i olika situationer och vad som gör att det kan gå fel när medierna ska rapportera om nya vetenskapliga rön. Emma Frans betonade även att det är viktigt att nå människor med fakta innan de fastnat i en felaktig världsbild.

- Vi väljer oftast att tro på den expert som bekräftar den världsbild vi redan har. Att ändra på människor som redan bestämt sig är extremt svårt, det är till och med så att forskningen visar att ju hårdare vi blir konfronterade med fakta som visar att vår övertygelse inte stämmer, desto hårdare håller vi fast vid den, sade Emma Frans.

Efter föredraget var det många riksdagsledamöter som ville kommentera och ställa frågar. Hur ska man till exempel förhålla sig till alla ilskna kommentarer i sociala medier från personer som uppenbart inte bygger sidan inlägg på fakta?

- Ofta koncentrerar man sig på dem som är faktaresistenta, dem kan man nästa aldrig påverka. Det kan vara viktigt att svara ändå, för att alla andra som läser inlägget ska få fakta och inte bli vilseledda, ansåg Emma Frans.

Emma Frans tycker även att det är viktigt att lägga tid på att skapa förtroende, att både politiker och vetenskapsmän bör lägga tid på att bygga upp relationer med allmänheten. Att skapa källtillit. Det är precis lika viktigt som källkritik som numera lärs ut i alla skolor.

Riksdagsseminariet ingår i en serie seminarier som arrangeras av riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Betty Malmberg (M) tillsammans med IKEM. Förutom Emma Frans medverkade även Anders Fröberg, vd Borealis och ordförande IKEM.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in