Skriv ut
Mikael Möller IKEM

Så förenar vi klimatmål med en livskraftig industri

Den Europeiska Kommissionen har presenterat rekommendationer om hur energiintensiv industri bäst kan bidra till klimatomställning och cirkulär ekonomi.

I den Högnivågrupp som tagit fram rekommendationerna ingår experter från elva olika industrisektorer inklusive kemi, raffinaderi, stål- och cement. Det som särskilt kan lyftas fram är behovet av en stark efterfrågan på klimatneutrala produkter och produkter tillverkade av återvunnet material, behovet av storskaliga pilotanläggningar för ren teknik och tillgången till alternativa råvaror till globalt konkurrenskraftiga priser. Rekommendationerna kommer att vara en del av arbetet med Kommissionens aviserade Green deal.

Att nå klimatmålen i global konkurrens är en mycket stor utmaning men också en stor möjlighet. Den Masterplan som nu presenteras är ett bra inspel för att utforma en industriagenda som förenar klimatmål med en industri i tillväxt.

- Industrin är framåt och har mycket att bidra med i omställningen av samhället. Därför ser vi ett stort värde i att samverka med Kommissionen för att få en bra utformad industriagenda på plats säger Mikael Möller, chef för Näringspolitiska EU frågor på IKEM

Ytterligare information

Läs om Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050 

Läs om CEFIC:s kommentar

Artikel på CEFIC:s webbplats 

Inlägg på CEFIC:s twitter

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in