Skriv ut

”Så skapas en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi”

Idag, 3 april, lanserar Svenskt Näringsliv ett positionspapper om cirkulär ekonomi,  ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige”. Materialet presenterades på ett fullbokat seminarium nu på morgonen. Näringslivet spelar en central roll i utvecklingen mot den cirkulära ekonomin. Det svenska näringslivet har höga ambitioner när det gäller cirkulär ekonomi och vill axla en drivande roll.

Med dokumentet vill vi tillsammans med Svenskt Näringsliv och övriga förbund bidra till Sveriges arbete mot en cirkulär ekonomi. I vårt positionspapper lyfter vi fram det vi tror behövs för att Sverige och svenska företag ska kunna vara ledande inom cirkulär ekonomi. Detta beskrivs genom identifierade viktiga principer och elva fokusområden med övergripande målsättningar och listade förutsättningar för att lyckas. 

Materialet har tagits fram tillsammans med flera av oss medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv och bland deltagarna finns allt från tillverkare av råvaror, produkter, handel och återvinning.

- Hela värdekedjan är representerad i vårt positionspapper vilket är unikt och ger materialet styrka, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Var man är i värdekedjan påverkar hur långt man kommit i sitt arbete idag inom cirkulär ekonomi där man speglar de olika behov av styrmedel och olika utmaningar man står inför, vilket i sin tur visar komplexiteten med att nå en cirkulär ekonomi.

På grund av de olika branschernas förutsättningar togs det också fram branschspecifika bilagor till Svenskt Näringslivs material. Längre ned i denna artikeln hittar du bilagorna och även Svenskt Näringslivs positionspapper.

Näringslivet efterfrågar mer dialog kanske främst när det kommer till styrmedel så att de utformas till att verkligen bli effektiva. Näringslivet vill ha en drivande roll eftersom cirkulär ekonomi är en viktig fråga.  Därför lyfter vi fram våra behov och målsättning att ha en dialog med övriga samhället och tillsammans nå lösningar.

Svenskt Näringsliv och vi medlemsorganisationer kommer nu att fortsätta vår diskussion och fördjupning av de delar vi har lyft fram i materialet.

- Vi ser fram emot att tillsammans med samhällets övriga aktörer arbeta vidare med dessa frågor, avslutar Rebecca.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in