Skriv ut

Sänkta avgifter för medlemmar och nytt inom omställningsavtalen

Den 1 januari 2019 börjar förändringar i avtalet om omställningsförsäkringen för arbetare (TSL och AGB) gälla. Förändringar sker även i omställningsavtalet för tjänstemän (TRR).

Förändringarna innebär bland annat att för medlemsföretagen i IKEM blir avgiften till TRR noll och avgiften till TSL/AGB 0,0773 procent av lönesumman.

Sammanfattningsvis får medlemsföretagen i IKEM 2019 en avgiftssänkning på totalt 0,5227 procent av lönesumman. Detta innebär en besparing för medlemsföretagen på totalt drygt 2 miljarder kr.

Avgifter för arbetare 2019:

• AGB - 0 kr
• TSL - 0,0773 % plus moms
Avgifter för tjänstemän 2019:
• TRR – 0 kr för medlemsföretag (0,4 % hängavtalsföretag)

Övriga förändringar:

För arbetare har Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om en höjning av beloppen i AGB-försäkringen.

För tjänstemän har Svenskt Näringsliv och PTK har enats om ett återinförande av möjligheten för TRR att stötta tjänstemän som behöver något längre studier för att få nytt arbete (TRR studieersättning) och en möjlighet för tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom att få TRR:s stöd i omställning till nytt arbete och erhålla AGE-ersättning.

Reglerna gäller från och med den 1 januari 2019.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in