Skarp kritik mot sanktionsavgifter

I Svenskt Näringslivs rapport ”Ett arbetsmiljöansvar utan gräns? – om ett sanktionssystem med brister och orimliga konsekvenser” riktas hård kritik mot det utvidgade systemet med sanktionsavgifter som infördes 2014 och dess effekter på tillämpningen.

Systemet har inte nått upp till målsättningarna om enkelhet, tydlighet och förutsebarhet enligt Svenskt Näringsliv.

- Vi har flera exempel på att systemet inte fungerar, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och en av rapportförfattarna.

Bland annat handlar det om att flera bestämmelser saknar tydlig koppling till hög risk, är svårtolkade och svåra att efterleva. De differentierade avgifterna har visat sig både orättvisa och orimliga och det är näst intill omöjligt för en arbetsgivare att få en sanktionsavgift helt eller delvis nedsatt, något Anna Bergsten menar urholkar förtroendet för systemet.

- En av de kanske allvarligaste konsekvenserna av dagens system och tillämpning är att det lagstadgade arbetstagaransvaret suddas ut vilket leder till att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar blir utan gräns. Det riskerar att leda till ökad övervakning av enskilda medarbetare och det är nog en utveckling få vill se, säger Amelie Berg, även hon arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och rapportförfattare.

Det händer att medarbetare struntar i att använda tillgänglig säkerhetsutrustning i direkt strid mot policies och instruktioner. Trots det har företaget ansetts vara skyldigt till brister i arbetsmiljöarbetet vilket har lett till sanktionsavgifter på hundratusentals kronor.

I rapporten skriver Svenskt Näringsliv att idén bakom sanktionsavgiftssystemet är god men att det behövs en omfattande översyn och flera förändringar, bland annat vad gäller domstolarnas tillämpning när det gäller ansvarsfrågan då medarbetare bryter mot till exempel säkerhetsregler.

Rapporten finns att ladda ned från Svenskt Näringslivs webbplats

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in