Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Elżbieta Bieńkowska, Cirkular Plastics Alliance, 20 september 2019. Foto: Jennifer Jacquemart

Stor uppslutning för ökad återvinning av plast

Hitintills har över 100 privata och offentliga aktörer i värdekedjan för plast undertecknat deklarationen från Circular Plastics Alliance. Den främjar frivilliga åtgärder för en väl fungerande EU-marknad för återvunnen plast. Målet är att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas i nya produkter till 2025. Deklarationen handlar också om att inget plastavfall ska hamna i naturen eller deponeras.

Den 20 september arrangerade EU-kommissionen ett stort möte i Bryssel där många aktörer undertecknade deklarationen från Circular Plastics Alliance. I den fastställs hur alliansen ska nå målet om tio miljoner ton återvunnen plast som används för att tillverka nya produkter varje år i Europa, år 2025. Detta mål fastställdes av Europeiska kommissionen i sin plaststrategi 2018, som en del av dess ansträngningar att öka återvinning av plast i Europa.

Konkreta åtgärder för att nå målet är till exempel:

  • förbättra designen av plastprodukter för att göra dem mer återvinningsbara och att de ska innehålla mer återvunnen plast
  • identifiera möjligheterna för mer insamling, sortering och återvinning av plastavfall i hela EU, samt investeringsgapen.
  • bygga en forsknings- och innovationsagenda för cirkulär plast;
  • upprätta ett öppet och tillförlitligt övervakningssystem för att spåra alla flöden av plastavfall i EU.

Det är fortfarande möjligt att skriva under deklarationen, som har fram till idag har undertecknats av allt från små och medelstora företag, stora företag till föreningar, standardiseringsorganisationer, forskningsorganisationer samt lokala och nationella myndigheter.

Läs mer om på EU-kommissionens webbsida 

Här kan du se en film från mötet den 20 september 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in