Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Strut-utredningen saknar konkreta förslag

"Vi saknar konkreta förslag och ekonomiska incitament som ger lärosätena rätt förutsättningar att bidra till kompetensförsörjningen samt de samhällsutmaningar som Sverige står inför", anser IKEM och flera arbetsgivar- och fackliga representanter.

Om regering och riksdag menar allvar med att man vill se ett system som ger universitet och högskolor möjligheter att möta samhällsutmaningar måste de ge ekonomiska incitament för lärosäten att faktiskt samverka med samhället. Omvärldsutvecklingen tar inte paus.

För att vi inte ska tappa ännu mera tid och fart behöver utredningens tankar vidareutvecklas och konkretiseras, och vi från industrin ser fram emot att bidra bland annat med följande förslag:

  • Skapa styrmedel så att systemet i större utsträckning orienterar sig mot arbetsmarknadens behov och möjligheter. Utbildnings- och forskningssamverkan är en grundförutsättning för detta.
  • Bredda förslaget om särskilda insatser för vissa utbildningar. Att läget är akut för lärare och sjuksköterskor har utredningen själv konstaterat. Vi kan konstatera att det är akut för ingenjörer också, och det finns fler grupper där särskilda insatser behövs.  
  • Komplettera utredningens förslag att ge universitet och högskolor uppdrag i högskolelagen att ansvara för fortbildning och vidareutbildning med incitament för att möta behoven av vidareutbildning och omställning. Exempelvis behöver lärosätena kunna få ersättning för utbildning av yrkesverksamma utanför takbeloppet.

Oavsett styrningsmodell krävs en transparent och tydlig resultatuppföljning som bygger på indikatorer. Samt att den analysfunktion som utredningen föreslår får en bred sammansättning och ett framåtriktat synsätt.

Artikeln "Strut-utredningen saknar konkreta förslag" är publicerad i Dagens Samhälle. Du kan läsa hela artikeln via länken. Vi som står bakom artikeln är: IKEM, Teknikföretagen, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Unionen.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in