Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om total strejk i alla hamnar från den 6 mars kl 00.00

Sveriges Hamnarbetarförbund den 27 februari, varslat om total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde hos samtliga medlemsföretag till Sveriges Hamnar. Samtidigt varslas om blockad mot allt arbete som omfattas av varslet. Vi har sammanställt frågor och svar om konflikten.

Det är ett omfattande varsel som om det skulle få full effekt skulle lamslå all hamnverksamhet med lossning och lastning av båtar i svenska hamnar från den 6 mars. Det är dock i dagsläget oklart exakt vilka effekter åtgärderna får i varje enskild hamn eftersom Hamnarbetareförbundets stridsåtgärder endast kan omfatta deras egna medlemmar. I många hamnar finns även personal som organiseras av Transportarbetareförbundet. Dessa omfattas inte av varslet.

Då det i dagsläget är oklart hur detta påverkar möjligheterna att upprätthålla verksamheten får vi för närvarande utgå från att huvuddelen av lastning- och lossningsarbetet i hamnarna kommer att allvarligt påverkas av de varslade åtgärderna.

IKEM kommer att följa utvecklingen noga och lägga ut mer information efterhand som bilden klarna. Medlemsföretag kan även följa utvecklingen på Transportforetagen.se där Sveriges Hamnar informerar om situationen. Företag som befarar att de kommer att drabbas av strejken kan även hålla sig informerade via berörda hamnföretag och deras webbplatser.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta IKEM:s arbetsgivarjour, kontaktuppgifter hittar du till höger, eller våra regionala rådgivare och förhandlare. 

Frågor och svar:

Vilka är det som strejkar den 6 mars?

Det är medlemmar i Hamnarbetarförbundet som är uttagna i strejk. Strejken gäller alltså endast medlemmar i den organisationen. Många hamnarbetare är medlemmar i Transportarbetareförbundet och dessa kommer att fortsätta arbeta.

Vilket arbete i hamnarna är det som drabbas?

Allt lastnings- och lossningsarbete med båtar och allt annat arbete inom Hamn- och stuveriavtalets avtalsområde. Det vill säga allt arbete som utförs av arbetare inom hamnområdet.

Hur kommer det att drabba arbetet med det gods som är på väg till eller ifrån mitt företag?

Det beror på vilken hamn som godset går igenom. Om det är stor andel medlemmar i Hamnarbetareförbundet i hamnen så får strejken stor inverkan. Om andelen Tranportmedlemmar är stor så kanske verksamheten inte påverkas alls.

Hur vet jag hur det ser ut i ”min” hamn?

Den säkraste informationen fås genom kontakter direkt med den aktuella hamnen och med den speditör som hanterar godstransporten. IKEM söker hela tiden mer information om läget i hamnarna via företagen och via Sveriges Hamnar och kommer förhoppningsvis att kunna lämna viss information. Det kommer dock vara svårt att få en heltäckande bild.

Vad kan jag göra för att undvika att mitt gods drabbas av förseningar?

Det finns inga begränsningar när det gäller åtgärder för att undvika att drabbas av konfliktens konsekvenser. Gods kan t ex styras om till annan hamn eller till landtransporter allt efter vad som är praktiskt möjligt.

Kan jag få ersättning för skada som jag drabbas av på grund av konflikten?

Svensk Näringsliv lämnar ingen ersättning ur konfliktfonderna till företag som drabbas så som tredje man. Endast direkt drabbade företag, i detta fall hamnföretagen, kan få ersättning.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in