Skriv ut
Nils Hannerz
Foto: Bengt Säll

Svenskt samarbete för mer pengar till forskning på hållbar kemi

EU kommer satsa 1000 miljarder kronor på forskning mellan åren 2021 och 2027. Diskussioner pågår om vad EU:s nya forskningsprogram ska fokusera på. Nu startar en svensk avdelning av det europeiska samarbetet för hållbar kemi – SusChem. Syftet är att bilda konsortier för att få stora forskningsfinansiärer att satsa mer på forskning om hållbara kemikalier, produkter och tekniska lösningar.

Bakom det svenska initiativet finns forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet och Ikem, Innovations- och kemiindustrierna. Ikem samlar forskningschefer från kemiindustrier i Sverige. IVL har en stor erfarenhet av att forma och leda europeiska forskningsprogram.

Målet med initiativet är att få en bättre samordning av både EU:s forskningsmedel, svenska forskningsmedel och industrins egna forskningsresurser, samt öka möjligheterna och göra det lättare att hitta finansiering för gemensam forskning. Ytterligare ett mål är att snabba på utvecklingen av produkter, material, teknik och kemikalier som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

- Tajmingen för SusChem Sverige är helt rätt. Svenska kemiföretag ser mer och mer hållbarhet som en möjlighet att hitta nya produkter och tjänster. Den svenska regering satsar på ett substitutionscentrum som ska stimulera utvecklingen av hållbara kemiska produkter och produktionsprocesser och byta ut farliga ämnen, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Pengar till europeisk kemiforskning kommer i dag från många olika håll, från EU:s forskningsprogram, ländernas nationella forskningsbudgetar och industrin.

- När alla finansiärer själva prioriterar bland projekten finns risk att forskningen blir mindre fokuserad och att den gemensamma utvecklingen av nya hållbara lösningar går långsammare, säger Nils Hannerz.

Under de tio år som det europeiska SusChem har funnits har det inspirerat EU-kommissionen att satsa drygt tio miljarder kronor på forsknings- och innovationsprojekt om viktiga hållbarhetsfrågor som effektivare vattenanvändning, utbyte av kritiska råvaror, energieffektivisering och biobaserad industri.

- SusChem har även spelat en viktig roll för att utveckla, genomföra och samordna multinationella europeiska samarbeten mellan akademiska forskare och industrin, säger Nils Hannerz.

EU kommer satsa 1000 miljarder kronor på forskning mellan åren 2021 och 2027. Runt om i Europa pågår nu diskussioner om vad EU:s nya forskningsprogram ska fokusera på. SusChem kommer att bjuda in Vinnova, Vetenskapsrådet, stiftelser, Utbildningsdepartementet och lärosäten för att gemensamt påverka EU att göra utlysningar som passar svenska forskargruppers intressen.

Utmaningarna är att det tar tid och resurser att engagera sig i diskussioner inom SusChem. Det kan kännas svårt att prioritera när det ännu inte finns en tydlig utlysning kopplat till pengar.

- Att arbeta med SusChem handlar om att påverka framtida utlysningar och budgetar. Det kan vara tålamodsprövande för den som vill komma igång med sin forskning idag, men det är viktigt för framtiden, säger Nils Hannerz.

Förhoppningen är att samarbetet inom SusChem i slutändan ska skapa utlysningarna av forskningsmedel som är bättre baserade på vad forskare och företag vill göra tillsammans.

- På sikt kommer det leda till att det blir enklare och mindre tidskrävande att skriva ansökningar. Det är jag helt övertygad om, avslutar Nils Hannerz.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in