Skriv ut

Utlysning av stöd till utvecklingsprojekt inom plastområdet

Naturvårdsverket har öppnat en utlysning av stöd till utvecklingsprojekt för att minska läckage av plast till hav och natur, i Sverige såväl som på global nivå. Detta ska göras på ett sätt som samtidigt bidrar till att klimatmål och andra miljömål kan nås. Utlysningens totala budget är cirka 8 miljoner kronor och ansökan ska vara inlämnad senast 27 mars. Den 18 mars kl 13-16 kommer Naturvårdsverket ordna ett dialogmöte med information om utlysningen.

Projekt som får stöd ska bidra till en eller flera av utlysningens målsättningar:

  • Minska användning av plast, när detta på ett ändamålsenligt sätt bidrar till utlysningens syfte.
  • Minska nedskräpning och annat läckage av plast till naturen i Sverige och/eller andra länder.
  • Bidra till att plast får ett högre värde, och därmed skapa ökade incitament att samla in och återvinna plast.

Företag kan inte söka stöd inom utlysningen. Företag är däremot mycket välkomna att delta i projekt, om företaget har annan finansiering för detta. Undantag för konsulter i projekt.

Anmälan till dialogmötet skickas  till sara.malmgren@naturvardsverket.se senast 14 mars. Det går även att delta i delar av eftermiddagen via skype.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in