Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Joel Andersson, från vänster i bild, och Nils Hannerz undertecknar IKEM:s remissvar.

Utredningen om styrning av högskolan duger inte

De behov våra medlemsföretag har av kompetensförsörjning och forskning tillgodoses inte i Styr- och resursutredningens förslag. Utredningen saknar förslag på hur styrningen kan öka incitamenten för samverkan mellan lärosäten och näringsliv, säger Nils Hannerz och Joel Andersson i det remissvar IKEM lämnade till utbildningsdepartementet den 24:e juni.

På uppdrag av regeringen har nu Styr- och resursutredningen (STRUT) genomfört en översyn av resurs- och tilldelningssystemet för landets lärosäten, vilket innefattar både forskning och högre utbildning.

- Vi kan konstatera att utredningen inte har nått dit vi har hoppats och ett flertal vitala perspektiv har missats. Högskolan är en pusselbit för att tillmötesgå våra företags kompetensbehov, därför är det bekymmersamt att detta knappt har fått något utrymme i utredningen, säger Joel Andersson, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.

IKEM:s ståndpunkt är att frågan inte är färdigutredd och att många frågor är obesvarade

Särskilt saknas tydliga ekonomiska incitament för att lärosäten ska samarbeta mer med näringslivet. Därför har IKEM valt att avstyrka utredningen i dess nuvarande form. Vi ser dock med fördel att frågan bereds vidare, men då måste näringslivets behov av kompetensförsörjning samt forskningssamverkan vara inkluderad.

- Det behövs tydliga och långsiktiga incitament som stärker forskningen och premierar lärosäten som anstränger sig för att samverka med företag. Förslagen rörande forskningssamverkan är för luddiga och satsningar riskerar att präglas av politisk klåfingrighet. Långsiktig frihet, men med ett ansvar att samverka med näringslivet behövs, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in