Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vad innebär nya direktivet om engångsprodukter i plast?

Inom EU finns nu ett nytt direktiv som ska minska vissa plastprodukters inverkan på miljön. Det innebär bland annat förbud för vissa produkter som bomullspinnar, bestick, tallrikar och sugrör i plast. Eftersom det är ett direktiv ska medlemsländerna implementera det i sina egna lagar. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå hur direktivet kan ”genomföras på ett ambitiöst sätt för en omställning till en giftfri, biobaserad och cirkulär ekonomi”.

IKEM har tidigare skrivit om vad direktivet om att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön innebär i artikeln Vad innebär förbudet mot engångsplast?

Vi vet nu också hur regeringen tänker när det gäller att genomföra detta direktiv. Beslutet bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Utöver att genomföra EU-förbuden vill regeringen utreda förbud mot en antal engångsprodukter i plast och de plastprodukter som oftast hittas på stränder. IKEM har kommenterat regeringens utredning och vi anser inte att regeringen ska förbjuda fler plastprodukter än vad EU-direktivet kräver. I Sverige har vi flest enmanshushåll i världen och för att minska matsvinnet har vi behov av enportionsförpackningar. Det är ett exempel på hur plast minskar klimatpåverkan.

En övergång till engångsprodukter i alternativa material minskar inte nedskräpningen, skräpet kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång och dessutom går mer resurser åt. Regeringen borde därför hantera nedskräpningen oavsett material.

Här kan du läsa IKEM:s kommentarer kring regeringens utredning om plast 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in