Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll

Välkommen till IKEM:s nya webbplats!

Vi hoppas att du tycker om IKEM:s nya webbplats som vi lanserar idag. Mycket är nytt, både vad gäller utseende, struktur och innehåll. Mycket av det du kunde hitta på vår gamla webbplats finns dock kvar.

Vi har under en stor del av 2018 arbetat med att ta fram en ny webbplats, som ännu bättre än den tidigare ska vara IKEM:s fönster mot våra medlemmar och mot omvärlden. Webbplatsen har en central plats i IKEM:s kommunikation! I vårt arbete med att utforma ikem.se har vi utgått från våra medlemsundersökningar, respons vi fått från möten med både medlemmar och besökare på webben och våra verksamhetsmål. Målet har varit att ha en tydlig och bra struktur och ett fylligt innehåll som speglar hela bredden av IKEM:s verksamhet och lyfter fram de frågor som vi arbetar med. 

Vi har valt att strukturera webbplatsen utifrån olika funktioner och områden. Ett exempel är ”Frågor vi driver” där vi förtydligar vilka frågor vi prioriterar just nu och vad vi tycker och gör för att skapa mervärde för våra medlemmar. Ett annat exempel är ” Vår Industri” där du kontinuerligt kommer kunna följa hur vår industri mår konjunkturmässigt. På den nya webbplatsen lanserar vi också en helt ny Arbetsgivarguide som vänder sig till som är chef eller arbetar med personaladministrativa frågor.

Under ”Rådgivning och medlemsstöd” har vi samlat information och hjälpmedel som Arbetsgivarguiden, blanketter, kollektivavtal och samlingsområdet ”Hälsa Säkerhet och Miljö” som fokuserar på rådgivning inom kemikalielagstiftningen, processäkerhet med mera.

Våra ”Utbildningar och aktiviteter” har som motto att alltid vara aktuella, relevanta, baserad på hög kompetens. Nästintill alla utbildningar och aktiviteter är öppna för alla att anmäla sig till, men du som är medlem har naturligtvis förmånliga priser.

Alla som loggar in på webbplatsen får tillgång till mer information. Och är du medlem i både  arbetsgivar- och branschföreningen når du all information. Se till att ta tillvara din medlemsförmån och logga in eller skapa en ny inloggning.

Välkommen till IKEM:s nya webbplats!

Hälsningar

Jonas Hagelqvist, vd på IKEM


Fakta om inloggning

Du som har haft en inloggning till IKEM:s tidigare webbplats med din e-postadress som användarnamn behöver bara gå till Logga in och Glömt lösenord. I och med att du får ett nytt lösenord är ditt konto aktivt på den nya webbplatsen.

Du som inte haft din e-postadress som användarnamn behöver klicka på Logga in och skapa en ny inloggning.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in