Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Välkommen till Sevesokonferensen!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till årets Sevesokonferens i Stockholm Konferensen vänder sig till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Anmäl dig senast 23 augusti.

Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

Syftet med årets konferens är att ge information om vad som är aktuellt inom området, återkoppling från förra konferensen.

Några programpunkter

  • Nya säkerhetsskyddslagen
  • NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem
  • MSB:s vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemikalier
  • Övergripande information om innehållet i ADR-S, Lag (2006:263) om transport av farligt gods och hur dessa bestämmelser arbetas fram

Mer information om konferensen

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om konferensen

Frågor gällande anmälan eller fakturering

Telefon 08 410 301 50
E-post msb@reachem.se

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in