Skriv ut
Välkommen till vårens Träffpunkt för arbetsgivare.

Träffpunkt för arbetsgivare: Tema missbruk av alkohol och andra droger

Frågorna kring missbruk av alkohol och andra droger ökar bland våra medlemsföretag. Därför har vi bjudit in Peter Nordlöw från Core Rehab som kan denna problematik. Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM reder ut vad som gäller arbetsrättsligt. Träffpunkterna äger rum på flera orter i landet och arrangeras av IKEM:s regionansvariga.

Hur du upptäcker, hanterar och genomför det svåra samtalet & framgångsrik rehabilitering

Peter Nordlöw, Core Rehab, är utbildad alkohol- och drogterapeut på University of Minnesota USA och har lång erfarenhet av att jobba med olika beroendeformer. Peter Nordlöw ger dig verktygen att upptäcka, hantera och genomföra det ofta svåra samtalet när missbruk eller beroenden finns närvarande. Peter talar också om framgångsrik rehab vid missbruk och beroenden.

När och hur får arbetsgivaren använda drogtester? Vilket väger tyngst? Den personliga integriteten eller arbetsgivarens intressen? När upphör arbetsgivarens ansvar?

Förhandlingschef Lars Askelöf eller chefsjurist Ulf Nordström föreläser om de arbetsrättsliga ramarna kring missbruk och drogpolicy samt om integritet kopplat till drogpolicy och kameraövervakning.


Vi hoppas att du efter deltagandet ska:

  • fått en grundläggande inblick i logiken bakom de faktorer som binder en person till destruktiva mönster.
  • att du ska kunna se det större sammanhanget i vad som krävs för en förändring samt hur man bäst kan skapa ett sammanhang som kan generera långsiktig förändring på djupet i individens liv.
  • att du ska se vilken roll du har och vilket stöd du har tillgång till.

 

Här är några ord från Carina Hermansson som är regionansvarig för Sydöstra Sverige och en av arrangörerna:

”Ett aktivt ledarskap är A och O när det handlar om att se tidiga signaler i ett missbruk.
IKEM:s föreläsning ger dig mer kunskap i en svår fråga. Välkomna!”

Praktisk information och anmälan

Vi inleder med gemensam lunch klockan 12.00 och avslutar runt 16.45.
Anmäl dig direkt på webben! Kontaktperson per ort är respektive regionansvarig. Antalet platser är begränsade!


Tipsa !

Tipsa gärna kollegor som du också tror har nytta av träffpunkt IKEM. Har du önskemål på ämnen vi borde ta upp? E-posta till info@ikem.se.

Om Träffpunkt för arbetsgivare

Träffpunkterna äger rum en gång på hösten och en gång på våren och är namnet på nätverksträffar för dig som är medlem i arbetsgivarföreningen.

Välkommen!

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in