Skriv ut
Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på scenen då IVA höll sitt seminarium.
Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på scenen då IVA höll sitt seminarium.

Vår kunskap om återvinning kan gå på export

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerade ett seminarium om klimatexport på Kungliga Slottet. Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel deltog och fick bland annat lyssna till Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på IKEM. Fokus för seminariet var de förändringar som måste ske för att uppnå ett hållbart samhälle och vilka möjligheter Sverige har att bidra till lösningar i andra länder genom att exportera kunskap och teknik när det exempelvis gäller återvinning av plast.

Syftet med seminariet, som hölls i Bernadottebiblioteket på Stockholms Slott, var att visa att Sverige kan bidra till hållbara lösningar globalt. Här finns avancerad miljöteknik, systemlösningar och processer redo för export. Genom att exportera hållbara lösningar kan Sverige bidra till förändringar som är avgörande för att uppfylla hållbarhetsmålen.

IKEM menar att plasterna som material behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva och gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Men materialet måste hanteras och tas om hand på rätt sätt.

- Även om plastprodukterna bidrar till att göra samhället mer resurssmart och klimateffektivt så har vi utmaningar för att få till en hållbar användning. Vi ser att både konsumtion och produktion har flerdubblats på några årtionden utan att infrastrukturen för avfall och restprodukter i många länder hängt med. Det skapar självklart stora problem, säger Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd och en av talarna på IVA:s seminarium.

Under seminariet lyftes frågan upp hur Sverige kan bidra till lösningar i andra länder genom att exportera den kompetens och kunskap vi har när det gäller teknik för återvinning och att skapa ett cirkulärt system för exempelvis plast och textilier.

- Sverige är ett föregångsland. Vi har ett starkt samarbete i värdekedjan, vi designar för återvinning och premierar återvinningsbara plastförpackningar. Vår utmaning är att minska energiåtervinningen och öka materialåtervinningen. Dessutom börjar vi se att efterfrågan på återvunnet material nu ökar vilket skapar både trygghet och investeringsvilja, fortsätter Magnus Huss. 

En sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar finns sedan början av året i Motala. Den gör Sverige självförsörjande på sorteringskapacitet och ökar materialåtervinningen. När anläggningen är i full drift kommer den att kunna sortera 20 ton i timmen.

- Genom att näringslivet har investerat i den modernaste sorteringsanläggningen i Europa gör att vi kan både öka och utveckla den mekaniska återvinningen i Sverige.

Räcker det?

- Nej, det gör det inte. Nästa steg är att vi behöver komplettera den mekaniska återvinningen med en kemisk för att helt sluta loopen för plast. Och det innebär egentligen inte en re-cycling utan up-cycling. Enkelt uttryckt kan din gamla cykelhjälm kan bli sjukvårdsutrustning eller varför inte ny medicin, slutar Magnus Huss.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in