Skriv ut

Varsel om arbetsnedläggelse och blockad

Sveriges Hamnar har den 14 januari och den 15 januari mottagit 15 varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot företag. I har listat lagda varsel i denna artikel.

Varsel

Den 14 januari

1. Söderhamns Stuveri och Hamn AB
2. CMP Norra Hamnen AB
3. Copenhagen Malmö Port AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 23 januari 2019 och varar till kl 9.00 den 23 januari 2019.
4. Helsingborgs Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.00 den 23 januari 2019 och varar till kl 11.00 den 23 januari 2019.
5. Kvarkenhamnar AB
6. SCA Logistics AB, Holmsund
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.00 den 23 januari 2019 och varar till kl 13.00 den 23 januari 2019.
7. Karlshamns Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.30 den 23 januari 2019 och varar till kl 11.30 den 23 januari 2019.
8. SCA Logistics AB, Sundsvall
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 12.00 den 23 januari 2019 och varar till kl 14.00 den 23 januari 2019.
9. Yilport Gävle AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 21.00 den 23 januari 2019 och varar till kl 23.00 den 23 januari 2019
10. ShoreLink AB

Varsel om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet på samtliga arbetsställen i Piteå, Skellefteå och Luleå. Övertidsblockaden träder ikraft kl 8.00 den 23 januari 2019 och varar till kl 23.59 den 6 februari 2019. Under samma tidsperiod råder även nyanställnings- och inhyrningsblockad mellan kl 16.00 – 07.00 på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar samt från kl 16.00 på fredagar – kl 07.00 på måndagar.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet. 

Sveriges Hamnar kommer att göra varselinvändning beträffande tidsfristen mot vissa av varslen.

Varsel 15 januari

Sveriges Hamnar har idag mottagit ytterligare fem varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot företag enligt nedan:

1. Stockholms Hamn AB
2. Logent Ports & Terminals AB, Stockholm
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 24 januari 2019 och varar till kl 10.00 den 24 januari 2019. Konflikten omfattar inte passagerarservice på färjorna.
3. Karlshamns Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.30 den 24 januari 2019 och varar till kl 11.30 den 24 januari 2019.
4. SCA Logistics AB, Sundsvall
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 18.00 den 24 januari 2019 och varar till kl 20.00 den 24 januari 2019.
5. Yilport Gävle AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 21.00 den 24 januari 2019 och varar till kl 23.00 den 24 januari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Vill du veta mer om hamnkonflikten kan få ytterligare information på Transportföretagens webbplats.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in